Раздел § 36. Ландшафт як цілісна просторова система