Розділ 3. ПРИРОДНІ УМОВИ І РЕСУРСИ УКРАЇНИ

 1. § 14. Геологічна історія4 - 4

 2. § 16. Геологічна будова5 - 5

 3. § 17. Рівнини4 - 4

 4. § 19. Геоморфологічна будова6 - 6

 5. § 20. Паливні корисні копалини7 - 7

 6. § 21. Рудні корисні копалини7 - 7

 7. § 22. Нерудні корисні копалини5 - 5

 8. Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень1 - 12

 9. § 26. Несприятливі погодно-кліматичні явища та прогноз погоди6 - 6

 10. § 27. Кліматичні ресурси та охорона повітря1 - 1

 11. § 28. Річки1 - 1

 12. § 29. Основні річкові басейни6 - 6

 13. § 30. Озера, штучні водойми і канали7 - 7

 14. § 31. Болота і підземні води7 - 7

 15. § 34. Рослинний покрив6 - 7

 16. § 35. Тваринний світ7 - 7

 17. Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень1 - 12

 18. § 36. Ландшафт як цілісна просторова система7 - 7

 19. § 37. Районування природних комплексів5 - 5

 20. § 41. Гірська споруда Українських Карпат7 - 7

 21. § 42. Передкарпаття та Закарпаття4 - 4

 22. § 43. Кримські гори та Південний берег Криму5 - 5

 23. § 44. Чорне море

 24. § 45. Азовське море6 - 6

 25. § 46. Природокористування та геоекологічна ситуація в Україні5 - 5

 26. § 47. Заходи щодо раціонального природокористування7 - 7

 27. § 48. Природно-заповідний фонд України6 - 6

 28. Запитання і завдання для самоконтролю навчальних досягнень1 - 12