Раздел § 15 Синус, косинус і тангенс - § 17 Розв'язування прямокутних трикутників № 661 - 796