Раздел § 21 Площі паралелограма - § 23 Застосування тригонометричних функцій № 919 - 1081