Раздел § 18. Обчислення значень sin α, cos α - § 19. Розв’язування прямокутних трикутників № 847 - 946