Раздел Тема 2. Основні класи неорганічних сполук. § 21. Загальні способи добування оксидів, кислот, основ і солей