Контрольна робота № 4. Основні класи неорганічних сполук