Практична робота № 1. Дослідження властивостей сполук