Практична робота № 2. Розв'язування експериментальних задач