Раздел РОЗДІЛ 2. Хімічний зв’язок і будова речовини (§15-§20)