§ 9. Будова атома. Склад атомних ядер. Протонне і нуклонне числа