Зростання магнатського землеволодіння. Морські походи козаків