Просте речення.Двоскладне речення.Головні та другорядні члени речення