Раздел СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ: ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. § 10. Способи вираження присудка. Простий і складний дієслівні присудки