Раздел СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ: ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. § 12. Речення непоширені і поширені. Другорядні члени речення