Раздел СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ: ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. § 18. Односкладні прості речення з головним членом у формі присудка. Означено-особові речення