Раздел СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ: ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ. § 25. Речення зі звертаннями, вставними словами (словосполученнями). Розділові знаки при звертаннях і вставних словах