Повторення та узагальнення вивченого в попередніх класах