Раздел Тема 2. СЛОВОСПОЛУЧЕННЯ І РЕЧЕННЯ. 14. Двоскладне речення. Головні та другорядні члени речення