401. Повторення відомостей про словосполучення та просте речення