Раздел Параграф 2. Квадратична функція. Розділ 14. Роз'язування задач за допомогою систем рівнянь другого ступеня.