Раздел Розділ 14. Роз'язування задач за допомогою систем рівнянь другого ступеня.