Розділ 4. Основи комбінаторики, теорії ймовірностей та статистики