Самостійна робота № 4. Найпростіші перетворення графіків