Раздел § 6. Елементи комбінаторики та теорії ймовірностей. 23. Основні правила комбінаторики. Перестановки