§ 6. Елементи комбінаторики та теорії ймовірностей