Раздел § 6. Елементи комбінаторики та теорії ймовірностей. 26. Частота та ймовірність випадкової події