Раздел § 6. Елементи комбінаторики та теорії ймовірностей. 29. Початкові відомості про статистику