Раздел § 6. Елементи комбінаторики та теорії ймовірностей. 28. Обчислення ймовірностей за допомогою правил комбінаторики