ст54. Збереження та реалізація спадкової інформації