ст50завд1. Збереження та реалізація спадкової інформації