ст50завд2. Збереження та реалізація спадкової інформації