Стр.204(1-2). § 48. Екологія - § 50. Біотичні, абіотичні фактори № Стр. 202 - 210