Практична робота № 1. Розв'язування елементарних вправ зі структури білків