Контрольна робота 4. Фізика атома та атомного ядра