ст19завд2. Розділ ІІ. Первинний сектор господарства