ст18завд1. Розділ ІІ. Первинний сектор господарства