ст19завд1. Розділ ІІ. Первинний сектор господарства