Раздел РОЗДІЛ ІII. Вторинний сектор господарства. Тема 2. Металургійне виробництво