§ 31. Роль машинобудування в сучасному світі та його розвиток в Україні. Тема 4. Виробництво машин та устаткування