Тематичний блок IV. Виробництво машин та устаткування