Раздел Розділ 5. ГЕОМЕТРИЧНІ ПЕРЕТВОРЕННЯ. § 22. Паралельне перенесення