Раздел Тема 1. Розчини. § 4. Будова молекули води. Розчинення речовин у воді. Кристалогідрати