§ 3. Історія розвитку обчислювальної техніки. Покоління ЕОМ