Раздел 7.2.Основні властивості растрових зображень. Графічний редактор Paint