Наука в Україні в першій половині ХІХ ст.. Тема 3. Духовне життя в українських землях наприкінці XVIII - у першій половині XIX ст