Вплив міжнародних відносин на землі України у першій третині 19 ст.