Повторювально-узагальнювальний урок до розділу III. Розділ III. Взаємозв'язок людини і держави (§9-§13)