267. § 24. Тире в безсполучниковому складному реченні