13. Тема 1. Рівномірний рух. Середні швидкості. Відносність руху